Category: Madrasil Margazhi – 2006 – T.N. Sesahagopalan